Lai vienmēr kāds sapnis nomodā, Kāda vēlme, ko piepildīt, Kādas ilgas, ko remdēt…