Kamēr Tev dvēsele Silta un rokas, Tikmēr ap Tevi Pasaule zied, Mīlestība ver Durvis un

Ja būtu Dievs, es lūgtu viņu, Lai sargā tevi, kur vien ej, Un mīlestības nepietrūktu
02.07.2011
Lai tev šodien draugi pasniedz ziedus un sauli debesīs!
02.07.2011

Kamēr Tev dvēsele
Silta un rokas,
Tikmēr ap Tevi
Pasaule zied,
Mīlestība ver
Durvis un logus,
Veiksme rokrokā
Ar ikdienu iet.
Kamēr Tu nezaudē
Apvāršņu elpu,
Kamēr sirdī
Cīruļi dzied,
Gluži kā pasakā
Liktenis dāvās
Iespēju laimes putnu
Tvert ciet.
/K.Apškrūma/