Tāds gaišums tikai ļoti retam rudenim Tāds gaišums vēl nav bijis man līdz šim. Ne

Sirdij- laimi, Dzīvei- prieku, Makam- resnu vēderiņu.
02.07.2011
Mans prieks, lai manī nepaliek, Lai neieslēdzas klusi. Lai viena daļa Tevī tiek, Kas ļoti
02.07.2011

Tāds gaišums tikai ļoti retam rudenim
Tāds gaišums vēl nav bijis man līdz šim.
Ne ziemas bail, ne arī tumsa kaiš.
Jau pašā sajūtā ir kaut kas gaišs.
Kā balti dvieļi liedagi gar jūru,
Es eju krastu šo jau kuro reizi.
Un viss ir gaismā balts un sudrabots,
Es nezinu, par ko man tas ir dots.
/I.Ziedonis/