Par naudu var iegūt tik maz, Jo labākās lietas nepārdodas. Zvaigznes, jūra, saulrieta

No cīruļa mācies diedāt No baltā bērza augt, No liepām ziedēt No saules – dot gaismu
02.07.2011
Drusciņ naudas, Drusciņ baudas, Visas iesnas nost un šķaudas, Spēku, veselību smelties
02.07.2011

Par naudu var iegūt tik maz,
Jo labākās lietas nepārdodas.
Zvaigznes, jūra, saulrieta sārts,
Prieka asara acīs, labs vārds,
Mīļa cilvēka tuvums, pieskāriens kāds –
Lai nepaiet garām guvums šāds.