No cīruļa mācies diedāt No baltā bērza augt, No liepām ziedēt No saules – dot gaismu

Lai laime tevi vada Un veca kaza bada, Jo vecas kazas badījums Ir dzīvē laimīgs gadījums.
02.07.2011
Sapņi kļūst par īstenību tieši tad, kad Tu to vismazāk gaidi!
02.07.2011

No cīruļa mācies diedāt
No baltā bērza augt,
No liepām ziedēt
No saules – dot gaismu visām dienām.
/K.Kalnietis/