No cīruļa mācies diedāt No baltā bērza augt, No liepām ziedēt No saules – dot gaismu