Nevajag nemaz jau daudz, Pavisam maz, pavisam nieku, Lai mirdzošs mirklis Dāvātu mums