Kaut tu nekad neuzzinātu Pasaules lielāko rūgtumu – vientulību! Kaut tev nekad nebūtu

Paskaties pa logu tur divi putniņi lidinās tie ir mani mīļie svecieni, kas tev šajā
02.07.2011
Dari tā, vai dari šitā – tikai LABO meklē citā… Tava laimes zvaigzne tad nenodzisīs
02.07.2011

Kaut tu nekad neuzzinātu
Pasaules lielāko rūgtumu – vientulību!
Kaut tev nekad nebūtu jāiet ceļš,
Ko iet negribas,
Jo tas ir visgrūtākais!
Lai tu nekad nedzirdētu
Ļaunākos vārdus uz zemes
“Es tevi nemīlu!”
Un lai tev nekad negadītos
Visgrūtākais, kas dzīvē var būt,
Kad meliem ir taisnība,
Un cerības līdzinās nullei!