Daudzi saka, ka cilvēka labākais draugs ir suns, tomēr cik tas ir smagi, kad izrādās

Draudzība sākas kā pasaka, Kā krāšņu ziedu vija, Un beidzas arī kā pasaka Ar diviem
02.07.2011
Maza, maza meitenīte
05.09.2011

Daudzi saka, ka cilvēka labākais draugs ir suns, tomēr cik tas ir smagi, kad izrādās, ka tavs labākais draugs pret tevi izturas kā pret suni.