Neprasiet tīru sniegu ! Jūs redzējāt citi tam pāri iet. Neprasiet īstu mīlestību Jūs

Var strautiņš divus kokus izšķirt, Bet viņu saknes kopā būs. Var liktens izšķirt
02.07.2011
Maza, maza meitenīte
05.09.2011

Neprasiet tīru sniegu !
Jūs redzējāt citi tam pāri iet.
Neprasiet īstu mīlestību
Jūs tai nenoticēsiet.
Neprasiet uzticību no drauga
Vai līdzējāt viņam, kad varējāt?
Neprasiet žēlastību no ienaidnieka
Jūs viņu neuzvarējāt!