Katru dienu redzu Tewi, Bet Katru minūti mīlu Tevi. Un vari mani mīlēt, vari nīst, Bet