Kaut liekas, ka atnācis vakars par ātru, kaut šķiet, ka saule priekšlaikus riet, kaut

“Un vienmēr mēs dziedāsim abi: – Vai tālu pa kreisi, – Vai tālu pa labi, Tu esi mans
02.07.2011
A friend is someone who helps you up when you are down; and if they can`t help you up, they
02.07.2011

Kaut liekas, ka atnācis
vakars par ātru,
kaut šķiet, ka saule
priekšlaikus riet,
kaut liekas dienas
kā dzēlīgas nātras
un cilvēku dvēseles
bruģakmens ciets,
jel saglabā ticību
sēklai un zālei,
un atļauj, ka rētām
pieskaras draugs,
kurš siltu zvaigzni
tev ielicis plaukstā
uz cerību dārziem
atgūties sauks.

/K.Apškrūma/