Kaut liekas, ka atnācis vakars par ātru, kaut šķiet, ka saule priekšlaikus riet, kaut

Paies dienas, paies gadi, Cik dīvaini tad būs, Stāvēsim viens otram pretīm, Neteiksim
02.07.2011
Ir skumji aizmirst draugu. Visiem taču nav draugu. Un, ja es mēģinu viņu aprakstīt, tad
02.07.2011

Kaut liekas, ka atnācis
vakars par ātru,
kaut šķiet, ka saule
priekšlaikus riet,
kaut liekas dienas
kā dzēlīgas nātras
un cilvēku dvēseles
bruģakmens ciets,
jel saglabā ticību
sēklai un zālei,
un atļauj, ka rētām
pieskaras draugs,
kurš siltu zvaigzni
tev ielicis plaukstā
uz cerību dārziem
atgūties sauks.

/K.Apškrūma/