Kaut liekas, ka atnācis vakars par ātru, kaut šķiet, ka saule priekšlaikus riet, kaut

Patiesa draudzība pastāv tur, kur klusums starp diviem cilvēkiem vairs neizraisa neveiklību!
02.07.2011
Vēlu es tev lielu laimi Lielu blusu kažokā Ja tu mani aizmirsīsi Lai tev iekož mugurā!!!1
02.07.2011

Kaut liekas, ka atnācis
vakars par ātru,
kaut šķiet, ka saule
priekšlaikus riet,
kaut liekas dienas
kā dzēlīgas nātras
un cilvēku dvēseles
bruģakmens ciets,
jel saglabā ticību
sēklai un zālei,
un atļauj, ka rētām
pieskaras draugs,
kurš siltu zvaigzni
tev ielicis plaukstā
uz cerību dārziem
atgūties sauks.

/K.Apškrūma/