Kaut vakars ir pienācis klusībā, Es domāju, par tevi draugs, Es Tevi mīlu klusībā Tikpat