Vien draudzībai vara Viskailāko zaru Par ziedošu brīnumu Padarīt. Vien draudzība eņģeļa

Es dzirdeju eņģeli kliedzam, Un tad ieraudziju tevi, Tu aizskari manu sirdi, Un es ludzu
02.07.2011
…Ar Tevi kopā ejot,katru soli atceros, No pirmā acu mirkļa ziedu vijās vītu, Kā gaišu
02.07.2011

Vien draudzībai vara
Viskailāko zaru
Par ziedošu brīnumu
Padarīt.
Vien draudzība eņģeļa
Spārnus dod garam,
Un aiznes pie zvaigznēm,
Kas debesīs mīt.