Tavs draugs ir tavu vēlmju piepildījums. Viņš ir tavs tīrums, kuru tu apsēj ar mīlestību

if u ever need to talk, if ever you need some cheer. Remember, you have a friend, who always
02.07.2011
Proti būt par draugu un tu atradīsi sev draugu.
02.07.2011

Tavs draugs ir tavu vēlmju piepildījums.
Viņš ir tavs tīrums, kuru tu apsēj ar mīlestību un no kura tu ievac ražu ar pateicibu.
Viņš ir tava pajumte un tavs pavards.
Jo tu nāc pie viņa ar savu izsalkumu un tu mekle viņu miera dēļ.