Tavs draugs ir tavu vēlmju piepildījums. Viņš ir tavs tīrums, kuru tu apsēj ar mīlestību

Kad vakarā pie loga Tu redzi divas zvaigznītes, Tad atceries, ka Tu un es, Labi draugi esam
02.07.2011
Make new friends, but don`t forget the old, the one is SILVER, the other is GOLD!!!
02.07.2011

Tavs draugs ir tavu vēlmju piepildījums.
Viņš ir tavs tīrums, kuru tu apsēj ar mīlestību un no kura tu ievac ražu ar pateicibu.
Viņš ir tava pajumte un tavs pavards.
Jo tu nāc pie viņa ar savu izsalkumu un tu mekle viņu miera dēļ.