Tavs draugs ir tavu vēlmju piepildījums. Viņš ir tavs tīrums, kuru tu apsēj ar mīlestību

Neej man pa priekšu – iespējams, neiešu tev pa pēdām. Nenāc man pa pēdām – iespējams
02.07.2011
Kas putnam spārni – cilvēkam draudzība.
02.07.2011

Tavs draugs ir tavu vēlmju piepildījums.
Viņš ir tavs tīrums, kuru tu apsēj ar mīlestību un no kura tu ievac ražu ar pateicibu.
Viņš ir tava pajumte un tavs pavards.
Jo tu nāc pie viņa ar savu izsalkumu un tu mekle viņu miera dēļ.