Tavs draugs ir tavu vēlmju piepildījums. Viņš ir tavs tīrums, kuru tu apsēj ar mīlestību

Никогда не меняйте
02.07.2011
Ir vārdi, kurus neuztver ar sirdi, kas klusi lūpās nesacīti dus. Tos ļoti klusi drauga
02.07.2011

Tavs draugs ir tavu vēlmju piepildījums.
Viņš ir tavs tīrums, kuru tu apsēj ar mīlestību un no kura tu ievac ražu ar pateicibu.
Viņš ir tava pajumte un tavs pavards.
Jo tu nāc pie viņa ar savu izsalkumu un tu mekle viņu miera dēļ.