… katru soli pamatodams tālu netiksi … … cilvēks visu dara pa savam prātam, Dievs

Laime var vāju samaitāt, nelaime- stipru spēcināt. /Rainis/
02.07.2011
Cilvēks var apstāties, kāpjot uz augšu, bet nekad- krītot.
15.08.2011

… katru soli pamatodams tālu netiksi …

… cilvēks visu dara pa savam prātam, Dievs tikai pieliek punktu …

… smaržu ar mēli neizgaršosi …