… katru soli pamatodams tālu netiksi … … cilvēks visu dara pa savam prātam, Dievs

Ja gribat, lai par Jums runā labi, nerunājiet labu paši par sevi.
02.07.2011
Cilvēks var apstāties, kāpjot uz augšu, bet nekad- krītot.
15.08.2011

… katru soli pamatodams tālu netiksi …

… cilvēks visu dara pa savam prātam, Dievs tikai pieliek punktu …

… smaržu ar mēli neizgaršosi …