Dzīves kāpnes ir pilnas skabargu, kas vissāpīgāk duras tad, kad jūs slīdat pa tām