Nav nesaprotamu sieviešu ir tikai neatapīgi vīriši.