Ja apģērbs ir sievietes pašizteikšanās veids, tad daudzām sievietēm gandrīz nav ko