Ko palīdz tev tavs talants, ja uzņēmības trūkst? Ja maizi necep – par velti mīkla rūgst.