Laulība ir vienīgais ilgtermiņa sods, kuru var saīsināt ar sliktu uzvešanos.