Cerība ir spārnots putns – Kas iemitinās dvēselē – Un dzied melodiju bez vārdiem –

Dvēsle ir neparasti skaista. Ir labi, ja savstarpēji tuvojas dvēseles, nevis ķermeņi.
02.07.2011
Kad tev daudz spēka, tu mīlēsi cilvēkus, kad tev daudz prāta, tu nicināsi cilvēkus.
02.07.2011

Cerība ir spārnots putns –
Kas iemitinās dvēselē –
Un dzied melodiju bez vārdiem –
Tā neapklusīs – nē –
/Emīlija Dikinsone/