Cerība ir spārnots putns – Kas iemitinās dvēselē – Un dzied melodiju bez vārdiem –

Sargies no tā, kas neatbild uz tavu siltumu.
02.07.2011
Kad tev daudz spēka, tu mīlēsi cilvēkus, kad tev daudz prāta, tu nicināsi cilvēkus.
02.07.2011

Cerība ir spārnots putns –
Kas iemitinās dvēselē –
Un dzied melodiju bez vārdiem –
Tā neapklusīs – nē –
/Emīlija Dikinsone/