Lielā aplī pār dzīvi Kā vanagam Vajaga pārlidot. Ne jau no Apgrauztas donas Citiem nokosties

Jo vairāk tu cilvēku centies ierobežot, jo vairāk viņš tiecās pēc brīvības. Jo
02.07.2011
…un tomēr…Ja bail, tad kliedz. Ja esi viena, tad meklē. Ja skumji, tad klusē. Tikai
02.07.2011

Lielā aplī pār dzīvi
Kā vanagam Vajaga pārlidot.
Ne jau no Apgrauztas donas
Citiem nokosties dot.
Vajaga izplēst krūmus
Nākotnes rītausmu ārēs,
Pacelties baltā ticībā
Melnām dvēselēm pāri.
(Kornēlija Apškrūma)