Lielā aplī pār dzīvi Kā vanagam Vajaga pārlidot. Ne jau no Apgrauztas donas Citiem nokosties

“Sacīt mēdz, ka laiks ir nauda Nu, par vieglu taksēts tad: Nauda iet un atkal atnāk, Laiks
02.07.2011
…un tomēr…Ja bail, tad kliedz. Ja esi viena, tad meklē. Ja skumji, tad klusē. Tikai
02.07.2011

Lielā aplī pār dzīvi
Kā vanagam Vajaga pārlidot.
Ne jau no Apgrauztas donas
Citiem nokosties dot.
Vajaga izplēst krūmus
Nākotnes rītausmu ārēs,
Pacelties baltā ticībā
Melnām dvēselēm pāri.
(Kornēlija Apškrūma)