Mūža garumā mācos dabu, gaismu un pasauli, cilvēkus, kas dzīvei pamatus liek. Esmu izpratusi

Ja noticis brīnums un zvaigzne, ko kāroji, rokās Tev zib, vien mirkli ļauj dvēselei līksmot
02.07.2011
Esi iecietīgs pret citu kļūdām, iespējams, ka tu pats esi pasaulē kļūdas dēļ.
02.07.2011

Mūža garumā mācos
dabu, gaismu un pasauli, cilvēkus,
kas dzīvei pamatus liek.
Esmu izpratusi,
ka reizēm sānis pabīdīt vajag
azaida tiesu,
ja dzīvei debesu nepietiek.
Mūža garumā sargāju cerību
un nesūrojos,
ka laicīgi dārgumi nepieder,
jo vienīgi
ikdienas nesagūstīta dvēsele
no mīlestības
un mūžības avotiem dzer.
(K.Apškrūma.)