Ja noticis brīnums un zvaigzne, ko kāroji, rokās Tev zib, vien mirkli ļauj dvēselei līksmot

Ja sieviete kādu neieredz, tas nozīmē, ka viņa to ir mīlējusi, mīl un mīlēs !
02.07.2011
Dažs teic, ka mīlestība grēks, dažs – ka dabas spēks, bet es to pielīdzinu sīpolam
02.07.2011

Ja noticis brīnums
un zvaigzne, ko kāroji,
rokās Tev zib,
vien mirkli ļauj dvēselei līksmot,
jo allaž tai jābūt ir ceļā
uz zvaigznēm, kas debesīs zib.
(Kornēlija Apškrūma)