pantini.co

Atziņas

Patika pantiņš? Padalies ar draugiem!

Lielā aplī pār dzīvi
Kā vanagam Vajaga pārlidot.
Ne jau no Apgrauztas donas
Citiem nokosties dot.
Vajaga izplēst krūmus
Nākotnes rītausmu ārēs,
Pacelties baltā ticībā
Melnām dvēselēm pāri.
(Kornēlija Apškrūma)

Skatīt SMS formā (bez garumzīmēm un mīkstinājuma zīmēm)

Lielaa aplii paar dziivi
Kaa vanagam Vajaga paarlidot.
Ne jau no Apgrauztas donas
Citiem nokosties dot.
Vajaga izpleest kruumus
Naakotnes riitausmu aarees,
Pacelties baltaa ticiibaa
Melnaam dveeseleem paari.
(Korneelija Apshkruuma)

Skatīt oriģināla formā

, ,