Tikai viena lieta sapni spēj padarīt par nesasniedzamu: bailes no neizdošanās.