Daži bērni jautāja: kas ir mīlestība? Kāda maza meitenīte atbildēja: Mīlestība ir

Māja tikai tad ir māja, kad tajā dzīvo cilvēks – tieši tas, no kura nekad negribas aiziet
02.07.2011
Dažs teic, ka mīlestība grēks, dažs – ka dabas spēks, bet es to pielīdzinu sīpolam
02.07.2011

Daži bērni jautāja: kas ir mīlestība?
Kāda maza meitenīte atbildēja: Mīlestība ir tad, kad māmiņa lasa vakara pasaciņu.
Bet īsta mīlestība ir tad, kad viņa neizlaiž nevienu lapaspusi!