Ļaujies mieram, Ļaujies gaismai, Ļaujies mīlestībai, Viss ir tevī. Tas, kas apkārt

Grēko droši – dzīve ir īsa!
02.07.2011
Cilvēkiem ir raksturīgi kļūdīties, bet ja tava dzēšgumija dilst ātrāk par zīmuli
02.07.2011

Ļaujies mieram,
Ļaujies gaismai,
Ļaujies mīlestībai,
Viss ir tevī.
Tas, kas apkārt, ir tikai atspulgs.
Kāda gaisma būs tevī – tādu tu atstarosi,
Kāda mīla tevī – tādu sajutīsi pret sevi no citiem sūtītu,
Kāds miers tevī – tādā dzīvosi.
Viss sākas no tevis…