Nekad neprecies ar to – ar kuru var dzīvot! Bet precies ar to – bez kura nevar dzīvot!