Es eju gar ērkšķainu bezdibens malu, Te putni kā pamestas dvēseles kliedz Un saulainu

Ne pazemība pazemina, ne augstprātība paaugstina, bet vienaldzība, katrs zina, tā cilvēcību
02.07.2011
Nav cita ceļa kā vien bailes iepazīt un tās uzvarēt.
02.07.2011

Es eju gar ērkšķainu bezdibens malu,
Te putni kā pamestas dvēseles kliedz
Un saulainu dienu jau sen vairs nevienu
Tika aizmirstu smieklu atbalss tālumā skan…
Saule vējš,sauciet man līdz!
Saredzēs…,sadzirdēs…
Pasauli šo…,ko Dievs mums IR devis,
lai mīlējam to…

(Ļaļa)