Caur tumsas dzīlēm ledainām Kā rokas stari tiecas, Un divas zvaigznes veltīgi pār melnām

Mūžs par īsu, lai pie vienas uzvaras mēs apstātos. Mūžs par garu, lai par vienu kļūdu
02.07.2011
Tik klusi svece deg …. un gaismu dod kā cerību. Un vaskam kūstot asaras tik nemanāmi
02.07.2011

Caur tumsas dzīlēm ledainām
Kā rokas stari tiecas,
Un divas zvaigznes veltīgi
pār melnām tālēm sniedzas.
No zemes ļaudīm izskatās,
ka abas blakus spīd,
Bet zvaigžņu ceļi krustojas
vien tad, kad viņas krīt…