Caur tumsas dzīlēm ledainām Kā rokas stari tiecas, Un divas zvaigznes veltīgi pār melnām

Vecais puika, ko Tu činksti, klaigā! Pasaulē jau nav kā pirmodien. Ko Tu mīli, tas Tev
02.07.2011
…..Dzīve nav rožu dārzs, bet gan kartupeļu lauks, kurš vairāk parok, tas lielāks
02.07.2011

Caur tumsas dzīlēm ledainām
Kā rokas stari tiecas,
Un divas zvaigznes veltīgi
pār melnām tālēm sniedzas.
No zemes ļaudīm izskatās,
ka abas blakus spīd,
Bet zvaigžņu ceļi krustojas
vien tad, kad viņas krīt…