Šķiet dzīve dažreiz īsta jezga, vai redzi sākumu un beigas? Bet jācenšas dzīvi neuzlūkot

Tie stiprie, tie sit visgodīgāk, tie gļēvie – tie dzeļ viskodīgāk.
02.07.2011
Var būt daudz grūtu brīžu, kad gribas kliegt. Kad cilvēka dzīvei pienāk gals mēs
02.07.2011

Šķiet dzīve dažreiz īsta jezga, vai redzi sākumu un beigas?
Bet jācenšas dzīvi neuzlūkot kā kūstošu sveci.
Tā ir kas līdzīgs brīnišķai lāpai, kura uz mirkli nonākusi manās rokās un,
kurai es gribu likt liesmot pēc iespējas ilgāk un gaišāk….