Šķiet dzīve dažreiz īsta jezga, vai redzi sākumu un beigas? Bet jācenšas dzīvi neuzlūkot

Man sacīja – viss zied un pārzied, viss aizmirstas uz pasaules. Es sacīju – tas, kurš
02.07.2011
Dievs mūs mīl, Velns arī, Dievs mūs māca mīlēt, Velns ienīst to, Nav cilvēks ko mīl
02.07.2011

Šķiet dzīve dažreiz īsta jezga, vai redzi sākumu un beigas?
Bet jācenšas dzīvi neuzlūkot kā kūstošu sveci.
Tā ir kas līdzīgs brīnišķai lāpai, kura uz mirkli nonākusi manās rokās un,
kurai es gribu likt liesmot pēc iespējas ilgāk un gaišāk….