Šķiet dzīve dažreiz īsta jezga, vai redzi sākumu un beigas? Bet jācenšas dzīvi neuzlūkot

Kā latviešu Cojs viņš izdega ātri Viņš brāzās tai virzienā Prāta Vētra Jo talants
02.07.2011
Jādzīvo, cik vien var sadzīvot vienā dienā. Cik minūtē stundu var sabāzt, tik jāsabāž.
02.07.2011

Šķiet dzīve dažreiz īsta jezga, vai redzi sākumu un beigas?
Bet jācenšas dzīvi neuzlūkot kā kūstošu sveci.
Tā ir kas līdzīgs brīnišķai lāpai, kura uz mirkli nonākusi manās rokās un,
kurai es gribu likt liesmot pēc iespējas ilgāk un gaišāk….