Šķiet dzīve dažreiz īsta jezga, vai redzi sākumu un beigas? Bet jācenšas dzīvi neuzlūkot

Apklust tava sirds un zvaigzne dziest? Uz zemes pēdām balti sniegi snieg? Kādēļ tava
02.07.2011
Neviena ģitāras stīga neskan tik skumji, kā vārds “nekad”.
02.07.2011

Šķiet dzīve dažreiz īsta jezga, vai redzi sākumu un beigas?
Bet jācenšas dzīvi neuzlūkot kā kūstošu sveci.
Tā ir kas līdzīgs brīnišķai lāpai, kura uz mirkli nonākusi manās rokās un,
kurai es gribu likt liesmot pēc iespējas ilgāk un gaišāk….