Šķiet dzīve dažreiz īsta jezga, vai redzi sākumu un beigas? Bet jācenšas dzīvi neuzlūkot

Vecais puika, ko Tu činksti, klaigā! Pasaulē jau nav kā pirmodien. Ko Tu mīli, tas Tev
02.07.2011
…..Dzīve nav rožu dārzs, bet gan kartupeļu lauks, kurš vairāk parok, tas lielāks
02.07.2011

Šķiet dzīve dažreiz īsta jezga, vai redzi sākumu un beigas?
Bet jācenšas dzīvi neuzlūkot kā kūstošu sveci.
Tā ir kas līdzīgs brīnišķai lāpai, kura uz mirkli nonākusi manās rokās un,
kurai es gribu likt liesmot pēc iespējas ilgāk un gaišāk….