Par visu dziļāk cilvēku sirdīs prot ieskatīties tās acis, kas daudz raudājušas.