Ne pazemība pazemina, ne augstprātība paaugstina, bet vienaldzība, katrs zina, tā cilvēcību