Ik pārbaudījums labu dara, jo skaidri apzināties liek, cik uzveikt grūtību tev vara un