Tomēr vairāk par visu lūdzu un vēlos Vienalga,cik tālu vai tuvu taka vēl kopā ies

Ilgu pilnajos brīžos par tevi Bieži domāju, draugs, Vai es varēšu tikties ar tevi, Vai
02.07.2011
pelēkā dienā tu zini kaut kur aiz mākoņiem augstu tā saule spīd tik un tā turi saulīti
02.07.2011

Tomēr vairāk par visu lūdzu un vēlos
Vienalga,cik tālu vai tuvu taka vēl kopā ies,
Lai pat šķiršanās brīdī nebūtu jānožēlo
Ka reiz gadījies dzīvē abiem mums sastapties.