Nekad neatņem cilvēkam cerības, iespējams tās ir vienīgais, kas viņam ir..