pantini.co

Nestundā

Patika pantiņš? Padalies ar draugiem!

Lija. Ilgi, ilgi lija. Koki ar kailiem zariem ieķērušies debesīs kā bērni mātes svārkos un lūdzās sauli. Es nelūdzos. Man nebija spēka pacelt rokas. Es neticēju, ka saule tur ir. ES vairs nezināju, kad tā lec un riet, jo visi pulksteņi bija aizlijuši. Lielas lāmas sakrājušās zem pulksteņiem, un to atspulgi peļķēs skaitīja laiku atpakaļ. Nakts bez zvaigznēm staigāja ap māju un bezcerīgi lūkojās logos. Man bija bailes paskatīties tai acīs.
Un tad saplūda zeme ar debesīm. Zeme pēkšņi likās tālu, tālu, debesis zemu, jo zemu. Putni un lūgšanas necēlās debesīs, bet nositās pret zemi.
Es visu laiku domāju, ka māku zaudēt. Es nepratu. Ne toreiz, ne tagad.
Ceturtās dienas rītā uzlēca saule. Un viss bija sasalis. Dārzā stāvēja puķes aizsalušām acīm. Pulksteņos stāvēja sasalis laiks. Un debesis bija aizsalušas…
Tur aiz tām debesīm palika mana mīlestība…

Skatīt SMS formā (bez garumzīmēm un mīkstinājuma zīmēm)

Lija. Ilgi, ilgi lija. Koki ar kailiem zariem iekjeerushies debesiis kaa beerni maates svaarkos un luudzaas sauli. Es neluudzos. Man nebija speeka pacelt rokas. Es neticeeju, ka saule tur ir. ES vairs nezinaaju, kad taa lec un riet, jo visi pulkstenji bija aizlijushi. Lielas laamas sakraajushaas zem pulkstenjiem, un to atspulgi peljkjees skaitiija laiku atpakalj. Nakts bez zvaigzneem staigaaja ap maaju un bezceriigi luukojaas logos. Man bija bailes paskatiities tai aciis.
Un tad sapluuda zeme ar debesiim. Zeme peekshnji likaas taalu, taalu, debesis zemu, jo zemu. Putni un luugshanas neceelaas debesiis, bet nositaas pret zemi.
Es visu laiku domaaju, ka maaku zaudeet. Es nepratu. Ne toreiz, ne tagad.
Ceturtaas dienas riitaa uzleeca saule. Un viss bija sasalis. Daarzaa staaveeja pukjes aizsalushaam aciim. Pulkstenjos staaveeja sasalis laiks. Un debesis bija aizsalushas...
Tur aiz taam debesiim palika mana miilestiiba...

Skatīt oriģināla formā

, , , , , , , , , , , , , ,