Aizmāršība – dieva dāvana parādniekiem, ko viņš piešķir atņemtās sirdsapziņas vietā.