Aizsnigušas visas takas Nav no latviešiem ne smakas. Agrāk bija velns un dievs Tagad visur