Lai sūrums sirdi nenomāc Atminies kā dzēram senāk Kreiso aci cieti miedz Koteilīti galdā