Tu vēl neesi nosprādzis(gusi) mīļais(ā) tā turēt!!! (dz.dienai)