Balta nāca tautumeita, Kā ar sniegu apsnigusi; Nav ar sniegu apsnigusi, Bet ar pohām saslimusi!