Es raudu, bet Tu neredzi. Es saucu, bet Tu nedzirdi. Es jūtu, bet Tu nezini. Es alkstu, bet