Noliec galvas krāšņie ziedi, vakarblāzmu migla aizklāj. kādēļ atstāj šajā mirklī

Tāpat kā atnāci, tu aizej projām Kaut jāatzīst,ka tas man drusku sāp. Šo mīlu,kas
02.07.2011
Nezinu ko just, Nezinu ko domāt, Nezinu ko teikt… Jo apjukums manī mīt… Kaut spētu
02.07.2011

Noliec galvas krāšņie ziedi,
vakarblāzmu migla aizklāj.
kādēļ atstāj šajā mirklī
Mani dārzā izpostītā?

Kādēļ cauri dienu dienām
Meklēju velti tavu skatu?
Atgriezies jel mana zvaigzne!
Manis tvertā dvēselīte!