Es aizsapņojos viļņu robos Un šķita jūrā kaut ko teiks, Suns sēdēja ar koku zobos

Vairs tiešām nav no svara,kas ir vainīgs Es vainas tiesu uzņemos labprāt. Tev nav,ko
02.07.2011
Atmiņās grimstu, Skumjas manu sirdi pārņem… Kur palika tas laiks, Kad varēju teikt
02.07.2011

Es aizsapņojos viļņu robos
Un šķita jūrā kaut ko teiks,
Suns sēdēja ar koku zobos
Un gaidijā, kad cilvēks beigs

Tad viņasm apnika un vēlāk,
Tai pusē, kur aug priežu daudz,
Es dzirdēju, ka balsī žēlā,
Mans suns par pārestību kauc

Es noglausīju to ar roku,
Bet, ko tas viss gan reizēm līdz,
Suns bija dabujis ar koku,
Ko visu laiku nesa līdz.

/O.Vācietis./