Lai tavas pēdas , pļavu ejot, nejūt, Kā iedur dadzis trejžuburu ass. Nekas lai nepaliek.Viss

Tik ilgi šķīrāmies – kā vasara no jūras, Kā pamests nams no savām gaidām šķiras.
02.07.2011
Mēs abi skatījāmies zvaigžņotajās debesīs..tad krita zvaigzne un es vēlējos,lai mums
02.07.2011

Lai tavas pēdas , pļavu ejot, nejūt,
Kā iedur dadzis trejžuburu ass.
Nekas lai nepaliek.Viss bijis garāmejot.
Un arī garāmejot -nebija nekas.
(I. Ziedonis)