pantini.co

Priekam

Patika pantiņš? Padalies ar draugiem!

Mātes vēstule.

Sveiks dēliņ!!!

Gribēju tikai Tev uzrakstīt dažas rindas, lai pateiktu, ka vēl esmu dzīva.
Rakstu lēnām, jo zinu, ka tu neproti ātri lasīt. Tu nepazītu mūsu māju, kad
pārbrauktu, jo mēs esam pārcēlušies. Tēvam ir jauns, ļoti labs darbs. Zem
viņa tagad ir 5000 cilvēku. Viņš pļauj zāli kapos.

Šī tik tiešām ir pasakaina vieta. Te ir pat veļas mazgājamā mašīna. Es gan
nezinu, vai tā strādā, jo pagājušajā nedēļā ieliku mazgāties palagus un kopš
tās reizes neesmu tos redzējusi. Runājot par mēteli, kuru tu gribēji, lai
tev nosūtam, tēvocis Stenlijs teica, ja to sūtīsim pa pastu, tas kopā ar
pogām būs pārāk smags, tādēļ mēs tās nogriezām un ielikām kabatās.
Tavai māsai šorīt piedzima bērniņš. Es vēl nezinu, vai tas ir puika, vai
meitene, tāpēc nevaru pateikt, vai tu esi onkulis vai tante.

Pirms dažām dienām uzsprāga krāsns virtuvē. Mūs abus ar tēvu trieciens
izsvieda ārā pa durvīm. Tā bija pirmā reize pēdējos desmit gados, kad bijām
izgājuši kaut kur kopā.

Pagājušonedēļ lija tikai divas reizes. Pirmo reizi triis dienas, pēc tam
četras. Pirmdien bija tik stiprs vējš, ka mūsu cālis izdēja vienu un to pašu
olu čeetras reizes.

Vakar Džons nejauši ieslēdza mašīnā savas mašīnas atslēgas. Mēs pa īstam
satraucāmies, jo, lai dabūtu mani un tavu tēvu laukā, bija vajadzīgas divas
stundas.

Onkulis Teds pagājušonedēļ iekrita viskija mucā. Daži vīri mēģināja viņju
izvilkt laukā, bet viņš pretojās un noslīka. Mēs viņu kremējām, un viņš dega
trīs dienas.

Kā redzi, īpaši daudz jaunumu nav, nekas sevišķs nav noticis.

Tava mīlošā māte

p.s. Gribēju Tev nosūtīt kādu naudiņu, bet biju jau aizlīmējusi aploksni.

Skatīt SMS formā (bez garumzīmēm un mīkstinājuma zīmēm)

Maates veestule.

Sveiks deelinj!!!

Gribeeju tikai Tev uzrakstiit dazhas rindas, lai pateiktu, ka veel esmu dziiva.
Rakstu leenaam, jo zinu, ka tu neproti aatri lasiit. Tu nepaziitu muusu maaju, kad
paarbrauktu, jo mees esam paarceelushies. Teevam ir jauns, ljoti labs darbs. Zem
vinja tagad ir 5000 cilveeku. Vinjsh pljauj zaali kapos.

Shii tik tieshaam ir pasakaina vieta. Te ir pat veljas mazgaajamaa mashiina. Es gan
nezinu, vai taa straadaa, jo pagaajushajaa nedeeljaa ieliku mazgaaties palagus un kopsh
taas reizes neesmu tos redzeejusi. Runaajot par meeteli, kuru tu gribeeji, lai
tev nosuutam, teevocis Stenlijs teica, ja to suutiisim pa pastu, tas kopaa ar
pogaam buus paaraak smags, taadeelj mees taas nogriezaam un ielikaam kabataas.
Tavai maasai shoriit piedzima beerninjsh. Es veel nezinu, vai tas ir puika, vai
meitene, taapeec nevaru pateikt, vai tu esi onkulis vai tante.

Pirms dazhaam dienaam uzspraaga kraasns virtuvee. Muus abus ar teevu trieciens
izsvieda aaraa pa durviim. Taa bija pirmaa reize peedeejos desmit gados, kad bijaam
izgaajushi kaut kur kopaa.

Pagaajushonedeelj lija tikai divas reizes. Pirmo reizi triis dienas, peec tam
chetras. Pirmdien bija tik stiprs veejsh, ka muusu caalis izdeeja vienu un to pashu
olu cheetras reizes.

Vakar Dzhons nejaushi iesleedza mashiinaa savas mashiinas atsleegas. Mees pa iistam
satraucaamies, jo, lai dabuutu mani un tavu teevu laukaa, bija vajadziigas divas
stundas.


Onkulis Teds pagaajushonedeelj iekrita viskija mucaa. Dazhi viiri meegjinaaja vinjju
izvilkt laukaa, bet vinjsh pretojaas un nosliika. Mees vinju kremeejaam, un vinjsh dega
triis dienas.

Kaa redzi, iipashi daudz jaunumu nav, nekas sevishkjs nav noticis.

Tava miiloshaa maate

p.s. Gribeeju Tev nosuutiit kaadu naudinju, bet biju jau aizliimeejusi aploksni.

Skatīt oriģināla formā

, , , , , , , ,