NO TEVIS REIZ DZĒSTS Tu nāci taisni pāri vakar izdegušam mežam ar pelnu seju kā sods

Es kaijām vaicāju, kur esi Tu? Es viļņiem jautāju, ko mīļais dari Tu? Bet kaijas žēli
02.07.2011
Par vēlu, ja tu tagad smaidi, par vēlu tavas nopūtas. Tās jūtas, ko reiz mierināji
02.07.2011

NO TEVIS REIZ DZĒSTS
Tu nāci taisni
pāri vakar izdegušam mežam
ar pelnu seju kā sods
Tu pagāji garām
neatskatoties—
velti saucu
ka neesmu vainīgs-
vārdi nokrita pelnos
un pārvērtās zilās oglēs
Tu neatskatījies
pārbridi pāri strautam
kas pulsēja lejup līdzās zaļajam krastam
un atpakaļ
pa Tavām pēdām
pie manis atgriezās – lāsts
turēdams ķepās smagu papīra lapu
no kuras bija izdzēsts
mans vārds
/A.Ulme/