Kā saule rītā aust, tā sākās viss starp mums, Tagad ir saulrieta laiks..